சலனம்

ஏழை லட்சிய இளைஞனை காதலிக்கிறார் ஒரு பணக்கார பெண்…

திருமணத்திற்கு பின்பு அவள் வாழ்க்கையில் படும் கஷ்டங்களை சித்தரித்து, நிறைய பெண்கள் தனக்கு இப்படி தான் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி திருமண செய்து கொண்டு அந்த வாழ்க்கை அமைய வில்லை என்றால் விவகாரத்து என்ற நிலைக்கு செல்கின்றனர். அப்படி சென்று திரும்பவும் வாழ்க்கையி;ல் சேர விரும்பும் பெண்கள்…

லட்சிய இளைஞன் லட்சியத்தை வென்றானா ?

இவள் மீண்டும் அவன் கரம் பிடித்தாளா ?

கடைசியில் என்ன முடிவு தான் இந்த சலனம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*