சாதனைப் பெண்கள் Subscribe to சாதனைப் பெண்கள்

உலக அளவில் பதிநான்கு நாடுகள் கலந்து கொண்ட ஓவிய போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவி வெள்ளி பதக்கம்   வென்று சாதனை

உலக அளவில் பதிநான்கு நாடுகள் கலந்து கொண்ட ஓவிய போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவி வெள்ளி பதக்கம் வென்று சாதனை

உலக அளவில் பதிநான்கு நாடுகள் கலந்து கொண்ட ஓவிய போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவி வெள்ளி பதக்கம்   வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். சென்னை அடுத்த ஆவடியில் ஓவிய ஆசிரியரான  சக்தி வேல் லட்சுமி… மேலும் படிக்க… »