தோஷமும் பரிகாரமும் Subscribe to தோஷமும் பரிகாரமும்

நாகத்தை பார்த்தால் யோகம் கிடைக்கும்…

நாகத்தை பார்த்தால் யோகம் கிடைக்கும்…

நாக தோஷம் என்பது நவக்கிரக கோள்களில் சாயா கிரகங்கள் எனப்படும் ராகு/கேது ஆகியவைகளால் ஏற்படுவதாகும். ராகு கேது ஆகிய இவ்விருவரும் அசுப கிரகங்கள். இவர்கள் சூரியன், செவ்வாய், சனி ஆகிய இயற்கையான அசுப… மேலும் படிக்க… »

தினபலன் Sri Bramma Sri KR.Krishnan. July 21

தினபலன் Sri Bramma Sri KR.Krishnan. July 21

தினபலன் Sri Bramma Sri KR.Krishnan.

தினபலன் Sri Bramma Sri KR.Krishnan.

சரவண பவ சூட்சம சக்கரம்

சரவண பவ சூட்சம சக்கரம்

சரவண பவ சூட்சம சக்கரம் வீட்டில் பூஜை அறையில் கோலமாக போட்டு வழிபடலாம். பிரத்தனை நிறைவேற, குருவருளும் திருவருளும் கிடைக்க செல்வமும் செல்வாக்கும், கிடைக்க தொழில் அபிவிருத்தி அடைய, வழக்கு வியாத்தியங்கள் தீர,… மேலும் படிக்க… »

உங்கள் இல்லங்களில் நிகழும் சிக்கல்கள் நீங்க…

உங்கள் இல்லங்களில் நிகழும் சிக்கல்கள் நீங்க…

உங்கள் இல்லங்களில் நிகழும் சிக்கல்கள் நீங்க… ஓம் அஷ்டகீஸ் வாலாம்பிகை புத்திரா வா வர சுவாஹா … என்ற இந்த மந்திரத்தை கூறுங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஆகும்

நாக தோஷம் என்றால் என்ன

நாக தோஷம் என்றால் என்ன

நாக தோஷம் என்பது 2,7,8,12 ஆகிய இடங்களில் ராஹு அல்லது கேது இருந்தால் ஏற்படுவது ஆகும். நாக தோஷம் உள்ளவர்கள் அவசியம் ஆந்திர மாநிலம் காலஹஸ்தி அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருநாகேச்வரம் மற்றும்… மேலும் படிக்க… »