திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் Subscribe to திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்

ஆகஸ்ட் 22ம்தேதி திருமண நாள் காணும் முரளி முருகன் -லஷ்மி இவர்களுக்கு திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்…

ஆகஸ்ட் 22ம்தேதி திருமண நாள் காணும் முரளி முருகன் -லஷ்மி இவர்களுக்கு திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்…

இன்று ஆகஸ்ட் 22ம்தேதி திருமண நாள் காணும் முரளி முருகன் -லஷ்மி இவர்கள் இருவரும் பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் வண்ணத்தமிழ் குழுமம்.

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்

“என் சிரிப்பிலும், அழுகையிலும் என் வாழ்வின் ஒவ்வொரு ஏற்ற தாழ்விலும் என்னுடன் இருந்து என்னை மேன்மை படுத்திய என் அம்மாவிற்கு இப்பொழுது நான் உறுதுணையாக இருக்கிறேன் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மா.”