நாணயத்தின் மதிப்பு

இந்திய  ரூபாயின் மதிப்புForex

அமெரிக்க டாலர் :64.44

பிரிட்டிஷ் பவுண்டு :82.59

சிங்கப்பூர் (டாலர்) :46.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*