நண்பேன்டா

கிராமத்து பையன் ஒருவன் பட்டணத்தை நோக்கி படிப்பதற்காக வருகிறான். அவன் படும் அவஸ்தைகள் எப்படி மாறுகிறான். ஒரு நண்பனால் அவன் எப்படி திருந்துகிறான் என்பது தான் இந்த குறும்படத்தின் விளக்கம்

Tags: , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. thanks nanba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*