வீடியோ காட்சி
செய்திகள்
மேலும் படிக்க...
உலக செய்திகள்
மேலும் படிக்க...
பெண்கள்
மேலும் படிக்க...
சட்ட ஆலோசனை்
  • விபசாரத்தடுப்புச்சட்டம் – 1986 :
    விபசாரத்தடுப்புச்சட்டம் – 1986 :

    விபசாரத்தடுப்புச்சட்டம்  : விபசாரம்ஒருகுறிப்பிட்டவரையறைக்குள்இருந்தால்அதுகுற்றமாகாது. விலைமாதர் தன்னைவிளம்பரப்படுத்திக்கொள்ளக்கூடாது. தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை பொதுமக்களிடம்பிரசுரிக்கக்கூடாது. ஆடவரைவசீகரித்தல், வாடிக்கையாளர்களைத்தருவித்தல்குற்றமாகும். பொதுஇடங்களிலும்அரசால்பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டஇடங்களிலும் (Notified Areas) விபசாரம்செய்வதுகுற்றமாகும். வாடிக்கையாளர்விலைமாதரிடம்பொதுஇடத்திலிருந்து  200 கஜம்தூரத்துக்கு உட்பட்ட இடத்தில்சல்லாபித்திருந்தால்அது குற்றமாகும். அந்த வாடிக்கையாளருக்கு 3 மாதங்கள்வரை… மேலும் படிக்க… »

  • நுகர்வோர்பாதுகாப்புசட்டம் Consumer Protection Act 1986
  • வாழ்வூதியப்படிவழங்குதல் (Subsistence Allowance) :
மேலும் படிக்க...
கேளிக்கை
மேலும் படிக்க...
மேலும் படிக்க...
கேளிக்கை
சினி விழா
மேலும் படிக்க...
வீடியோ
alpam
alpam
[video flv="http://www.vannatamil.com/wp-content/uploads/2012/10/Kallapatti-Teaser.flv"][/video]
“ ஆஹா கல்யாணம் “
“ ஆஹா கல்யாணம் “
“ ஆஹா கல்யாணம் “
மேலும் படிக்க...